ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


ΘΕΜΑ:«Συγκρότηση Εφορευτικών  Επιτροπών Νομού Λέσβου, Σάμου και Χίου για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ & ΚΥΣΔΕ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2010».

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1-τ.Α/3.1.03), «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων  ».
2.      Το αριθμ. Φ.350/65/110276/Δ1/8-9-10  έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
3.      Την πρόταση της ΔΙ.ΔΕ. Ν. Λέσβου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε στο Νομό Λέσβου  τις παρακάτω τριμελείς Εφορευτικές  Επιτροπές,  για τη διεξαγωγή των Εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών των ΠΥΣΔΕ,  ΑΠΥΣΔΕ & ΚΥΣΔΕ. 

    1η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:Μακρυπούλιας Βασίλειος, κλάδου ΠΕ 02,Δ/ντής του Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης
Μέλος :Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης, κλάδου ΠΕ 19,Υποδιευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης.
Μέλος: Τρύπατζη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ 06 του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, εκπρόσωπος ΕΛΜΕ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

1.      Ανδρεαδέλλης Σταύρος, κλάδου ΠΕ 03, Δ/ντής του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης.
2.      Δημολιάνη Σοφία, κλάδου ΠΕ 14,Υποδιευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης.
3.      Γιαβρίμη Γεωργία, κλάδου ΠΕ 17 του Γυμνασίου Θερμής, εκπρόσωπος ΕΛΜΕ.

Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το 2ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης.
2η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος: Αθηναίος Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ 17.03 Δ/ντής του 2ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης.
Μέλος     :Μουτζουρέλλη Ειρήνη, κλάδου ΠΕ 06 του Πειραματικού Γενικού Λυκείου.
Μέλος: Ψαρρού Χριστίνα, κλάδου ΠΕ 02 του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, εκπρόσωπος ΕΛΜΕ.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
Κουρασάνη Άννα, κλάδου ΠΕ 02 Δ/ντρια  του Γενικού Πειραματικού Λυκείου.
Ηλίας Νικόλαος, κλάδου ΠΕ 18.18, Υποδιευθυντής του ΣΕΚ Μυτιλήνης.
Βαβαλιάρου Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ 06 του Γενικού Λυκείου Παμφίλων, εκπρόσωπος ΕΛΜΕ.
Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης .

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΗΜΝΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:Κυριλλίδου Φωτεινή, κλάδου ΠΕ 13 του ΓΕΛ Μύρινας.
Μέλος     :Καράγιωργα Βασιλική, κλάδου ΠΕ 13 του Γ/σίου Μύρινας.
Μέλος     :Αρμάος Πέτρος, κλάδου ΠΕ 03 του ΓΕΛ Μούδρου από ΕΛΜΕ Λήμνου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

1.      Κολώνη Ελένη, κλάδου ΠΕ 06 του Γυμνασίου Μύρινας
2.      Καμπάνταης Κομνηνός, κλάδου ΠΕ 09 του ΕΠΑΛ Μύρινας
3.      Τσολάκης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ 04 του Γυμνασίου Μύρινας από ΕΛΜΕ Λήμνου.

Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Γυμνάσιο Μύρινας.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:Μαντζουράνη Άννα, κλάδου ΠΕ 04 του Γυμνασίου Αγ. Ευστρατίου
Μέλος     :Καζάκου Όλγα, κλάδου ΠΕ 05 του Γυμνασίου Αγ. Ευστρατίου
Μέλος     :Ταμβακέρα Μαρία, κλάδου ΠΕ 02 του Γυμνασίου Αγ. Ευστρατίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
1.      Κριτσωτάκη Μαρίνα, κλάδου ΠΕ 06 του Γυμνασίου Αγ. Ευστρατίου
2.      Λύτη Χριστίνα, κλάδου ΠΕ 01του Γυμνασίου Αγ. Ευστρατίου
3.      Χριστίδου Κωνσταντίνα, κλάδου ΠΕ 20 του Γυμνασίου Αγ. Ευστρατίου
Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Γυμνάσιο Αγ. Ευστρατίου.

      ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΜΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:Τζανής Ιωάννης, κλάδου ΠΕ 09, Δ/ντής του ΓΕΛ Σάμου.
Μέλος     :Νικολαΐδου Ελπίδα, κλάδου ΠΕ 05 του 1ου Γυμνασίου Σάμου.
Μέλος   :Κανελλόπουλος Νικόλαος, κλάδου ΠΕ 05,της ΔΙΔΕ Σάμου, ως εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Σάμου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

1.Μιχαλούδη Ελπινίκη, κλάδου ΠΕ 09,Υποδιευθύντρια του ΕΠΑΛ Σάμου.
2.Ρέπουλη Φιλίτσα ,κλάδου ΠΕ 09,της ΔΙΔΕ Σάμου.
3.Αγγελόπουλος Νικόλαος ,κλάδου ΠΕ 11,του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Σάμου.
Χώρος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Σάμου.
Η ανωτέρω Εφορευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα  στα σχολεία της Νήσου Σάμου.


ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:Κυπραίου Μαρία,κλάδου ΠΕ01,του ΓΕΛ Αγίου Κηρύκου.
Μέλος      : Αγναντοπούλου Κωνσταντία, κλάδου ΠΕ 02, του Γυμνασίου Αγίου Κηρύκου.
Μέλος   :Λιοτήρη Μαρία, κλάδου ΠΕ 11, του Γυμνασίου Αγίου Κηρύκου ως εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Ικαρίας Φούρνων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
1.      Ζελεπός Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ 04.02,του ΓΕΛ Αγίου Κηρύκου.
2.      Καρούτσου Φωτεινή,κλάδου ΠΕ 04.02,του Γυμνασίου Αγίου Κηρύκου.
3.Vaneetveld Florence, κλάδου ΠΕ 05,του Γυμνασίου Αγίου Κηρύκου.
Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το ΓΕΛ Αγ. Κηρύκου.
Η ανωτέρω Εφορευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα  στα σχολεία της Νήσου Ικαρίας.


ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΥΡΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:Κάρλα-Ρούσσου Μαριάνθη, κλάδου ΠΕ 03,Διευθύντρια του Γυμνασίου Φούρνων.
Μέλος     :Ιωαννίδου Ζωή, κλάδου ΠΕ 01,του Γυμνασίου Φούρνων.
  Μέλος    : Τσολακίδης Ευστράτιος, κλάδου ΠΕ 03,του Γυμνασίου Φούρνων, ως εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Ικαρίας-Φούρνων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
1.      Δήμου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ 02 του Γυμνασίου Φούρνων.
2.      Φλωράκη Λητώ , κλάδου ΠΕ 16,του Γυμνασίου Φούρνων.
3.      Κωνσταντάκης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ 03, του Γυμνασίου Φούρνων.


Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Γυμνάσιο Φούρνων.
Η ανωτέρω Εφορευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα  στα σχολεία των  Νήσων Φούρνων.

    1η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ν.ΧΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος: Καμενάκης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ17, βαθμού Α’ του 4ου Γυμνασίου Χίου.
Μέλος     : Κατσάλα Βασιλική, κλάδου ΠΕ02, βαθμού Α’, διευθύντρια του 1ου Γενικού Λυκείου Χίου.
Μέλος     : Κορέας Λυμπέρης, ΠΕ02, βαθμού Β’ που υπηρετεί στο 2ο Γενικό Λύκειο Χίου, εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Χίου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

1.      Μαυρογένης Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ19, βαθμού Β’ που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε Χίου.
2.      Μπαχά Ασπασία, κλάδου ΠΕ11,βαθ. Γ’, που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε Χίου
3.      Καρατζάς Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ01, βαθμού Γ’, 2ο Γενικό Λύκειο Χίου.

Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Διδακτήριο 1ου Γυμνασίου Χίου.
2η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΧΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:     Αμαρτωλός Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ17, βαθμού Α’ Διευθυντής του ΣΕΚ Χίου
Μέλος:     Καραβόλου Ειρήνη, κλάδου ΠΕ05, βαθμού Β’, που υπηρετεί στα Γραφεία της Δ/νσης.Δ.Ε Χίου
Μέλος:      Ζαγγογιάννη Παρασκευή, κλάδου ΠΕ05, βαθμού Γ’ που υπηρετεί με διάθεση στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Χίου.  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

1  Ρούσσος Νικόλαος, κλάδου ΠΕ06, βαθ. Β’, που υπηρετεί στα Γραφεία της Δ/νσης Δ..Ε Χίου
2 .Μπατζούδη Γεωργία , κλάδου ΠΕ18, βαθμού Γ’, που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης  Δ.Ε Χίου
3. Λιβανός Βασίλειος, κλάδου ΠΕ 03, βαθμού Γ’, που υπηρετεί στο Γυμνάσιο Καρδαμύλων.

Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Διδακτήριο 1ου Γυμνασίου Χίου.

3.ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ(ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
(Καθηγητές που υπηρετούν στο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ Οινουσσών)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:     Καμπερίδου Μαρία, κλάδου ΠΕ02, βαθ. Α’ του Γυμνασίου Οινουσσών
Μέλος     :Λαζαρίδης Παναγιώτης, αναπληρωτής καθηγητής κλάδου ΠΕ02, του Γυμνασίου Οινουσσών
Μέλος     :Φλωράτου Αμαλία, αναπλ. καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02, του Γυμνασίου Οινουσσών, εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Χίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

1.      Τουτουδάκη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ06, βαθ. Γ’ του Γυμνασίου Οινουσσών
2.      Καραγιώργου Σωτηρία, αναπληρ. καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02, του Γυμνασίου Οινουσσών
3.      Δήσσος Μιχαήλ, αναπλ.καθηγητή κλάδου ΤΕ16 του Γυμνασίου Οινουσσών

4.ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΑΡΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΑΡΩΝ)
(Καθηγητές που υπηρετούν στο Γυμνάσιο Ψαρών)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πρόεδρος:Μάκαρης Δημήτριος, κλάδου ΠΕ02, βαθ. Α’ του Γυμνασίου Ψαρών
Μέλος     :Παπαδοπούλου Έλλη, κλάδου ΠΕ02 βαθ. Γ’ του Γυμνασίου Ψαρών
Μέλος    :Σταμάτης Δημήτριος, καθηγητής κλάδου ΠΕ04.01 του Γυμνασίου Ψαρών, εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Χίου.


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ(ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
1.      Μπράτσου Μυρτώ, κλάδου ΠΕ 06, βαθ. Γ’ του Γυμνασίου Ψαρών.
2.      Γραμματικόπουλος Νικόλαος, κλάδου ΠΕ11, βαθμού Γ’ του Γυμνασίου Ψαρών
3.      Δημοπούλου Χριστίνα, κλάδου ΠΕ05 του Γυμνασίου Ψαρών


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ


ΚΟΝΤΕΛΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ                                                                                    
Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το HellasEdu δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα ή greeklish. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy