ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥΣ


ΘΕΜΑ : « Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους»


            Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144/ τ. Α’) «Για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη Διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3.    Τα Π.Δ. 25/1983 και 418/1983 κατανομής των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
4.    Τα Π.Δ. 79/2003 και 28/2004, 123/2008 και 114/2009 «Σύσταση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5.    Τις αριθμ. Υ-51/75137/Δ2/2006 (ΦΕΚ 1258 Β’/8-9-2006), Υ-270/131682/Δ2 (ΦΕΚ 2208 Β’/29-10-2008) και Υ-159/133922/Δ2 (ΦΕΚ 2335 Β’/13-11-2009) Υπουργικές αποφάσεις καθορισμού της έδρας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6.    Την υπ’ αριθμ. 138580/Η/02-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε: 1) την έδρα των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι θέσεις των οποίων συστάθηκαν με τα άρθρα 6 & 1 και 10 & 1 του Ν. 1304/1982 και με τα Π.Δ. 79/2003, 28/2004, 123/2008 και 114/2009, και 2) τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΩΝ (18)  
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.
2.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α΄  Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας και το Νομό Δωδεκανήσου.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη B΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική, τη Β΄ Αθήνας και το Νομό Ευβοίας.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική, τη Γ΄ Αθήνας και το Νομό Βοιωτίας.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας και τους Νομούς Πειραιά και Κυκλάδων.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου.
7.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Κεφαλλονιάς.
8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας και Πέλλας.
9.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.
10.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.
11.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄, Β΄ και Γ΄ Θεσσαλονίκης.
12.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέροια και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Δ΄ και Ε΄ Θεσσαλονίκης και τους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας.
13.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Κιλκίς και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.
14.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας και Κορινθίας.
16.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Ηλείας και Ζακύνθου.
17.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (107)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄ και Δ΄  Έβρου.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δράμα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δράμας.
3.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καβάλας.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κομοτηνή και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ροδόπης.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ξάνθη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ξάνθης.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ορεστιάδα και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Β΄ και Γ΄  Έβρου.
7.       Επτά (7) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας.
8.       Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας.
9.       Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας.
10.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας.
11.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική.
12.     Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική.
13.     Τέσσερις (4) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά.
14.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου.
15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σάμο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σάμου.
16.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χίο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό  Χίου.
17.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Αγρίνιο και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Β΄ και Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας.
18.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αίγιο και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Β΄ και Γ΄ Αχαΐας.
19.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αμαλιάδα και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Β΄ και Δ΄ Ηλείας.
20.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Μεσολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄ και Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας.
21.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄ και Δ΄ Αχαΐας.
22.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τον Πύργο και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄ και Γ΄ Ηλείας.
23.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Γρεβενά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Γρεβενών.
24.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καστοριά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καστοριάς.
25.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κοζάνης.
26.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Φλώρινα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Φλωρίνης.
27.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Άρτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Άρτας.
28.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ηγουμενίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Θεσπρωτίας.
29.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ιωαννίνων.
30.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πρέβεζα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πρέβεζας.
31.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας.
32.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καρδίτσας.
33.     Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας.
34.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τα Τρίκαλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Τρικάλων.
35.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αργοστόλι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κεφαλλονιάς.
36.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ζάκυνθο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ζακύνθου.
37.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κέρκυρας.
38.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λευκάδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λευκάδας.
39.     Τέσσερις (4) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη.
40.     Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
41.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέροια και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ημαθίας.
42.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πέλλας.
43.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Κατερίνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πιερίας.
44.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Κιλκίς και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κιλκίς.
45.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό  Χαλκιδικής.
46.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σερρών.
47.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λασιθίου.
48.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηρακλείου.
49.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ρέθυμνο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ρεθύμνου.
50.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων.
51.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κυκλάδων.
52.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου.
53.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας την περιοχή μετάθεσης Α΄  Μεσσηνίας.
54.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κορινθίας.
55.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κυπαρισσία και περιφέρεια αρμοδιότητας  τις περιοχές μετάθεσης Β΄ και Γ΄ Μεσσηνίας.
56.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ναύπλιο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αργολίδας.
57.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σπάρτη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λακωνίας.
58.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αρκαδίας.
59.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Άμφισσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Φωκίδας.
60.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Καρπενήσι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ευρυτανίας.
61.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Φθιώτιδας.
62.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Λειβαδιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Βοιωτίας.
63.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Χαλκίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ευβοίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (48)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Έβρου.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καβάλας και Δράμας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κομοτηνή και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.
4.       Τέσσερις (4) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας.
5.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Β’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας.
6.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Γ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας.
7.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας.
8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική.
9.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική.
10.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά.
11.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου.
12.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σάμο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σάμου και Χίου.
13.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Μεσολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
14.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας.
15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύργο Ηλείας και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας.
16.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
17.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιωαννίνων και Άρτας.
18.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πρέβεζα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Λευκάδας.
19.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας.
20.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας.
21.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Τρίκαλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας.
22.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας και Κεφαλλονιάς.
23.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη.
24.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
25.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέροια και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας.
26.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κατερίνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πιερίας.
27.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Κιλκίς και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κιλκίς.
28.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλκιδικής.
29.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σερρών.
30.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.
31.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων.
32.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κυκλάδων.
33.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου.
34.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσσηνίας.
35.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας.
36.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας.
37.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
38.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λειβαδιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.
39.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλκίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ευβοίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 - ΦΥΣΙΚΩΝ (46)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δράμα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δράμας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καβάλας.
4.       Τρεις (3) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας.
5.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας.
6.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας.
7.       Δύο (2) θέσεις Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας.
8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική.
9.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική.
10.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά.
11.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου.
12.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σάμο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σάμου και Χίου.
13.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Μεσολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
14.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας.
15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύργο Ηλείας και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας.
16.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
17.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Άρτα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
18.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ιωαννίνων.
19.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας.
20.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων.
21.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας.
22.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας του Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας.
23.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας την περιοχή μετάθεσης Α΄ Θεσσαλονίκης.
24.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
25.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέροια και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας.
26.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πέλλας.
27.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλκιδικής και την περιοχή μετάθεσης Β΄ Θεσσαλονίκης.
28.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρρες  και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κιλκίς και Σερρών.
29.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς  Ηρακλείου και Λασιθίου.
30.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ρεθύμνης και Χανίων.
31.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κυκλάδων.
32.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου.
33.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσσηνίας.
34.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας και Κορινθίας.
35.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Σπάρτη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας.
36.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
37.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλκίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (17)
1.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.
2.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας και τους Νομούς Λέσβου και Χίου.
3.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την τη Β’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας και το Νομό Σάμου.
4.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Γ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας και τους Νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας.
5.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας και το Νομό Ευρυτανίας.
6.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική και το Νομό Ευβοίας.
7.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική και το Νομό Φωκίδας.
8.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά.
9.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς.
10.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα  την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Τρικάλων και Πιερίας.
11.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.
12.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας.
13.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
14.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών.
15.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα  το Ηράκλειο Κρήτης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
16.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
17.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (40)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δράμα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δράμας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καβάλας.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα  τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα  τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας.
7.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα  τη Δ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας.
8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική.
9.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική.
10.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά.
11.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου.
12.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χίο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Χίου και Σάμου.
13.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Μεσολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
14.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας.
15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύργο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας.
16.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κοζάνης.
17.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Φλώρινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
18.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Άρτα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας.
19.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
20.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας.
21.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων.
22.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας.
23.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Αργοστόλι και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς.
24.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κέρκυρας και Λευκάδας.
25.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Α΄, Γ΄ και Ε΄ Θεσσαλονίκης.
26.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέροια και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας.
27.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Πέλλας και Κιλκίς.
28.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλκιδικής και την περιοχή μετάθεσης Β΄ Θεσσαλονίκης.
29.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Σερρών και την περιοχή μετάθεσης Δ΄ Θεσσαλονίκης.
30.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης.
31.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων.
32.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κυκλάδων.
33.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου.
34.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσσηνίας.
35.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ναύπλιο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας και Κορινθίας.
36.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας.
37.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
38.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λειβαδιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.
39.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλκίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ευβοίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07 – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (5)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α’ Αθήνας, τη Γ’ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική, τη Β’ Αθήνας και τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ’ Αθήνας και τους Νομούς Πειραιά, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
4.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη  Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Κέρκυρας και Λευκάδας, Σερρών και Χαλκιδικής.  
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου και Χίου,  Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Πιερίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (6)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄  Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Κυκλάδων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, και Φωκίδας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αχαΐας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ09 – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (9)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ και Γ΄ Αθήνας  και τους Νομούς Δωδεκανήσου και Ευβοίας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική, τη Β΄ Αθήνας και τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Πιερίας.
7.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη και το Νομό Χαλκιδικής.
9.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ10 – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (3)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου και Χίου, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Βοιωτίας,  Ευβοίας,  Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας,  Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη και τους Νομούς Δράμας,  Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (38)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας και Καβάλας.
3.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας.
7.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Γέρακα Αττικής και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Αττική.
8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ελευσίνα και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική.
9.       Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά.
10.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λέσβου. 
11.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χίο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Σάμου και Χίου.
12.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Μεσολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας.
13.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αχαΐας.
14.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πύργο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ηλείας.
15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
16.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
17.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας.
18.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καρδίτσας.
19.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Λάρισας.
20.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Τρίκαλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών και Τρικάλων.
21.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας.
22.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε.  Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τις περιοχές μετάθεσης Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Θεσσαλονίκης.
23.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Βέροια και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Ημαθίας και την περιοχή μετάθεσης Α΄ Θεσσαλονίκης.
24.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Πέλλας και Πιερίας.
25.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τον Πολύγυρο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χαλκιδικής και την περιοχή μετάθεσης Β΄ Θεσσαλονίκης.
26.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κιλκίς και Σερρών.
27.     Δύο (2) θέσεις Σχολικών Συμβούλων με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.
28.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων.
29.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κυκλάδων.
30.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου.
31.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσσηνίας.
32.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας και Κορινθίας.
33.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας.
34.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
35.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Χαλκίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας.ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12 - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
α. Ειδικότητα Μηχανολόγου ή Μεταλλειολόγου ή Χημικού Μηχανικού (6)
1.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας και τους Νομούς Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσου.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική και την Κρήτη.

3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και το Νομό Λέσβου.

4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας και τους Νομούς Πειραιά και Κυκλάδων.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

β. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (6)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας και τους Νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου και Χίου.

2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική και την Κρήτη.

3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας της Γ΄ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και το Νομό Λέσβου.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας και τους Νομούς Πειραιά και Κυκλάδων.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

γ. Ειδικότητα Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή Ναυπηγού (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

δ. Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου – Τοπογράφου (4)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β΄ και Γ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική και τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Κερκύρας και Λευκάδας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου και Σάμου, Δωδεκανήσου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων και Κυκλάδων.

ε. Ειδικότητα Φυσικού Ραδιοηλεκτρολόγου (2)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, Βοιωτίας, Ευβοίας και Ευρυτανίας.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Κέρκυρας.


στ. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Ραδιοηλεκτρολόγου (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα  και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ13 – ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (4)
1.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β’, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου και Χίου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας,  Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14 – ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
α. Ειδικότητα Γεωπόνου – Δασολόγου (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, τη Δυτική Αττική, την Ανατολική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου και Χίου,  Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων,  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.


β. Ειδικότητα Γεωπόνου (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
γ. Ειδικότητα Οδοντιάτρου (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου και Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων,  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,  Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

δ. Ειδικότητα Ιατρού (2)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου στην Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου και Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

  ε. Ειδικότητα Νοσηλευτικής (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Αττικής, Λέσβου, Σάμου και  Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας,  Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ15 – ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (5)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας, τη Γ΄ Αθήνας και τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική και τους Νομούς Δωδεκανήσου, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Αττική, τη Δ΄ Αθήνας και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.
4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε.  Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ (15)
1.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Κιλκίς και Σερρών.
2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας και την Ανατολική Αττική.

3.    Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ και Γ΄ Αθήνας.

4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δ΄ Αθήνας, τη Δυτική Αττική και το Νομό Πειραιά.

5.         Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου.
6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

7.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.
8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

9.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

10.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας.

11.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε.  Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας,  Πιερίας και Χαλκιδικής.

12.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
13.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
14.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.
15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
α. Ειδικότητα Μηχανολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού ή Υπομηχανικού (2)
1.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου και Χίου,  Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας,  Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και  Λευκάδας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

2.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και  Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Κέρκυρας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

  β. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού ή Υπομηχανικού (2)
1.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α’ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Λέσβου, Σάμου και Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και  Χανίων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, Βοιωτίας και Εύβοιας.

2.             Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, Κέρκυρας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

γ. Ειδικότητα Ηλεκτρονικού Τεχνολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Ανωτέρας Σχολής (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

δ. Ειδικότητα Πολιτικού Τεχνολόγου Μηχανικού ή Υπομηχανικού (1)
1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, την Ανατολική Αττική, τη Δυτική Αττική και τους Νομούς Πειραιά, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 19 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (27)

1.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

2.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καβάλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Δράμας και Καβάλας.

3.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Α΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας την Α΄ Αθήνας.

4.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Β΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Β΄ Αθήνας και την Ανατολική Αττική.

5.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Γ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Γ΄ Αθήνας και τη Δυτική Αττική.

6.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Πειραιά και τη Δ΄ Αθήνας.

7.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Μυτιλήνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λέσβου, Σάμου και Χίου.

8.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Μεσολόγγι και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

9.       Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πάτρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας.

10.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κοζάνη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

11.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Ιωάννινα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Άρτας και Ιωαννίνων.

12.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Πρέβεζα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

13.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Μαγνησίας και Τρικάλων.

14.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λάρισας και Καρδίτσας.

15.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς και Λευκάδας.

16.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας την Ανατολική Θεσσαλονίκη και το Νομό Χαλκιδικής.

17.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και περιφέρεια αρμοδιότητας τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

18.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Έδεσσα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

19.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τις Σέρρες και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Κιλκίς και Σερρών.

20.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

21.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ρεθύμνου και Χανίων.
22.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Ερμούπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Κυκλάδων.

23.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου.

24.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας.

25.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα την Τρίπολη και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας.

26.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λαμία και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

27.     Μία (1) θέση Σχολικού Συμβούλου με έδρα τη Λειβαδιά και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας.            Σχολεία δικαιοδοσίας του κάθε Σχολικού Συμβούλου είναι τα λειτουργούντα στις περιφέρειες και τους Νομούς της αρμοδιότητάς τους. 
           Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε όμοια προηγούμενη.
           Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο  Υπουργού        
2. Γραφείο  Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4.  Γραφείο Γενικού Διευθυντή Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης
5. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Δ΄
Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το HellasEdu δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα ή greeklish. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy