ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/80/8876/Γ1 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 106/01-02-2011, τ.Β') : "Ορισμός σχολικών μονάδων - Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου"
Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :
 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy