Υπουργείο Παιδείας : Προεπιλεγμένοι υποψήφιοι για το θερινό Σχολείο Pestalozzi στη Γερμανία


 
ΘΕΜΑ: «Κλήρωση για συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του Συμβουλίου  της   Ευρώπης:

ΣΧΕΤ.: Προκήρυξη  ΦΣΕ : 11 / 20852 / I με ημερομηνία  14-02-2013


  Μετά την ανωτέρω σχετική προκήρυξή μας, σας γνωρίζουμε ότι ακολουθώντας τη διαδικασία της
    κλήρωσης (ΦΣΕ 139/89253Α/Ι, 06-08-2010), επελέγησαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί για 
    συμμετοχή στο εν θέματι σεμινάριο:


1 . κ. Κουσουρέτα Νίκη, ΠΕ 02 / Τ.Ε.Ε.Ε.Α Β΄ Ανατολικής Θες/νίκης
2. κ. Γεώργιος Κοσύβας, ΠΕ 03/Γραφ. Σχ. Συμβ. Δ.Ε. Α΄Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης   Αθηνών   
3. κ. Παναγιωτίδου Άννα- Μαρία, ΠΕ 19/ 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4. κ. Νίκου Μαργαρίτα , ΠΕ 70/ Δ.Σ. Αγ.Βλασίου/Καστρίου, Θεσπρωτία
5 . κ. Παπαγεωργίου Αθαντάσιος, ΠΕ 17.04 / Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κατερίνης  
6.   κ. Λιούμπη Παρασκευή, ΠΕ 11 / 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
7.   κ. Γεωργιάδης Φωκίων , ΠΕ 70/ 151ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας
8.   κ. Γιώτη Ευθυμία , ΠΕ 60 / Γραφείο Σχολικών Συμβούλων , Βέροια
9.   κ. Φιλιππάκη Αμαλία, ΠΕ 70 / Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, Ηράκλειο Κρήτης
10.  κ. Φακίδου Αναστασία, ΠΕ 70 / Σχολική Σύμβουλος 5η Περιφέρεια Π.Ε. Καρδίτσας

Ως επιλαχόντες κληρώθηκαν οι:

1. κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος , ΠΕ 70 / 1ο Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας
2. κ. Μπουνιαλέτου Αικατερίνη , ΠΕ 06 / Δ.Σ.  Μεταξοχωρίου, Ηράκλειο Κρήτης
3. κ. Ανδρέου Αθανάσιος , ΠΕ 09 / 10ο ΓΕΛ Λάρισας
4. κ. Καρύδας Απόστολος , ΠΕ 70 / Σχολ. Σύμβουλος 9ης Π.Ε. Θες/νίκης

Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη της τελικής επιλογής την έχει η διοργανώτρια χώρα, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να μη γίνουν δεκτές ορισμένες υποψηφιότητες.
Σε ότι αφορά στα έξοδα συμμετοχής, αυτά καταβάλλονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα βαρύνουν τη χώρα υποδοχής. Τέλος, δυο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση/αναφορά στην ελληνική γλώσσα.


                                                                              Η ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                                                            


                                                                             ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ          
Κοινοποιήστε αυτό το Άρθρο! :
 
HellasEdu.gr | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Άρθρα - Χρήσιμα Αρχεία
Copyright © 2010 - 2014. HellasEdu.gr - All Rights Reserved
Info@HellasEdu.gr
Όροι Χρήσης
Privacy Policy